“คำ คะ-ลำโบราณ”

“คำ คะ-ลำโบราณ”

 • สองคองมิเห้อฮ่วมไฮ่ สองไภ้มิเห้อฮ่วมเฮือน สองเกินมิเห้อก่ายเล้า สองเฒ่ามิเห้อเอาหลาน สองอาจารย์มิเห้อเอ็ดนำวัด
 • มิเห้อสีฟืนมื้อเซ้า มิเห้อตำเข้ามื้อแลง
 • มิเห้อเอาเขากวางเอ็ดดั้มพร้า มิเห้อต่ำผ้าเนื้อเฮือน
 • ซื้อโงซื้อควายเห้อซื้อใกล้ ซื้อหมูซื้อไก่ เห้อซื้อไกล
 • นอนสูงเห้อนอนคว่ำ นอนต่ำเห้อนอนหงาย
 • หมูเล็บเก้าควายหางก่านตีนก่านโงด่างมิสอด
 • มิเห้อตำครกเปล่า พักเขียงเปล่า บ่วงเคาะถ้วยเปล่า
 • ชากไม้บก ครกไม้บาก บ่วงทางขวาง
 • อยู่บ้านมิเห้อสานวี อยู่ดีมิเห้อไปหาหมอ
 • คนเป็นดีมีสุขมิเห้อชุกฟืนเข้าบ้าน
 • กิดจำหำคลำมิเห้อซื้อ กิดจำหีบ่มีกะเห้อซื้อ
 • หน้าโงหัวม้าเหาคอบสวิงห้ามซื้อ
 • ซี้ตรงส่งล่างนอนโกนนอนคางกัดเชื้อกกินหาง ดูดนมดินกินนมฟ้า
 • ไปลักมิเห้อมีคู่พอสอง ขี้ฮ่มพู้มคู้มงาไซ
 • มิเห้อกินนมเมีย มิเห้อเลียนมชู้ เห้นหน้าเพิ่นอย่ากงเห็นถงเพิ้นอย่าจก
 • ขึ้นเฮือนลุงตา มิเห้อคัดฟ้ากั้งฮ่มหรือปกหัว
 • มิเห้อนั่งหน่อนขานอนขาไขว์ห้าง มิเห้ออย่างเสียงดัง
 • ปูมโหลงมิเห้อจ่ายยาป้าง แม่ฮ้างมิเห้อจ่ายเสน่ห์
 • สานบุงสายหยังเห้อทั้งเซอไคว สานช้อนสานไซเห้อไปทางข้าง
 • นุ่งซิ่นบาง อย่ายืนกลางแดด

 

_D3X0819-Edit