ข้อมูลทั่วไป

หนองสูงถิ่นผู้ไทย เมืองพระไกรสรราช ตาดโตนน้ำตกสวย ห้วยบังอี่น้ำใส
ผ้าไหมเลิศหรู ภูจ้อก้อแหล่งวัฒนธรรม
ลึกล้ำพิธีเหยา ทิวเขางามตา

อักษรไทย อำเภอหนองสูง
อักษรโรมัน Amphoe Nong Sung
จังหวัด มุกดาหาร
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4907
รหัสไปรษณีย์ 49160
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 410.4 ตร.กม.
ประชากร 20,795 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 50.67 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอหนองสูง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160
พิกัด 16°29′12″N 104°20′42″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4263 5405
หมายเลขโทรสาร 0 4263 5406, 0 4263 5222