“ซิ่นขั้นตีนคำ” (อ่านสำเนียงภาษาผู้ไท)

_D3X3087-Edit

“ซิ่นขั้นตีนคำ” (อ่านสำเนียงภาษาผู้ไท)

ซิ่นขั้นผืนนี้ เป็น ซิ่นตัวเอกของ “เมืองหนองสูง” เจ้าของดั้งเดิมนั้นเป็น ถึง นางคหบดี ของเมืองมุกดาหาร ทอยกด้วยดิ้นเงิน ทั้งหัว และ ตีนซิ่น งดงามล้ำค่า เฉพาะตัวผืนซิ่นมีน้ำหนักมากกว่าซิ่นผืนอื่นๆ พบเจอที่ โฮงอัญญาโหลง เมืองหนองสูงครับ

 

 

_D3X3087-Edit

ใส่ความเห็น