“หมูผี”

21151402_1924676501131651_5951072638526144738_n

ชาวบ้านมาออ กันช่วงเช้า และ นำข้าวสารอาหารมาให้เจ้าภาพ ที่ล้วนออกบวช และพวกเขาเป็นหญิงสูงวัย อีกทั้งตั้งศพไว้กลางศาลาขนาดย่อม ประดับด้วยดอกไม้แห้งและสด ฝีมือชาวบ้าน

พวกนี้นิยมต้อนรับด้วยหมากและต้อนรับ ด้วยขนมต้มไส้กล้วย รสกลมกล่อม เสร็จแล้วจึงถอยออก มา นอกบริเวณ มีหัวหน้าช่างมาหารือกัน ว่า จะจัดงานศพให้ ยิ่งใหญ่ แต่ฟังไม่รู้ความ
และ ข้าพเจ้าก็ เก็บภาพไป เรื่อยๆ
Mr. ทอมสัน เคริส ไรน์

ภาพ โลงศพก่อนประดับ แม่คีไฟ ตั้งไว้แรมเดือน ของอัญญานาง ม้อมนางเพ็ง แสนโคตร ธิดา แต่ เจ้าไชยพรหม ไทบ้านภู หนองสูงใต้ เฮือนหน้าวัด ภายหลัง สมรสกับ ราชอัญญา ขุนหนองสูงสวัสดิ์ (มหาธิราช โกฏิ แสนโคตร ) ท่านทั้ง ๒ ถือ ว่าเป็นคหบดีที่มั่งคั่งที่สุด ในขณะนั้น ของมุกดาหาร ได้เถิงแก่ อนิจกรรม ได้ ๔ วัน
กอปร กับ ชาวยุโรป มิสเตอร์ เคริส ทอมสัน ไรน์ ได้ เข้ามาศึกษา วิจัย ชาวผู้ไท เมืองหนองสูง เพื่อส่งข้อมูลไป ที่รัฐวอชิงตัน ดีซี ว่าด้วยเรื่อง (ชาวผู้ไท หัวใหม่ กับ สภาพเศรษกิฐ)
โดยการ นำของ คุณครู ซ้าย แสนทวีพัฒนะ (สกุลเดิม แสนโคตร ) พระราชทานใหม่ วังสวนจิตรลดา เป็นผู้ดูแล และ ต้อนรับ พร้อมทั้ง ให้ข้อมูลการวิจัยเพิ่ม

ภาพ
คุณย่า ได้ พา มิสเตอร์เคริสไรน์ มา เคารพศพ ภายในวัดบนที่ดินของตน ที่ บ้านดงมะแหน่ง(ผลเร่ว)
มี ท่าน อุตสาหะ กลางประพันธ์ สมัยหนุ่มคอย นำทางและ ช่ายแปล
ความดังคำบรรยายนี้
ທ້າວໂຈມເຍີງ ໂຈມແຍງ
เอื้อภาพ
อ้างอิง
เล่าเรื่องเมืองหนองสูง
บ้านดงมะแหน่ง
บ้านหนองแต้
วัดป่าลดาวัลย์วรวิหาร

21231763_1924676557798312_6426968087324473465_n 21272407_1924676537798314_565854322022578742_n 21192355_1924676524464982_5410973066914917026_n 21191895_1924676491131652_3146351756087789953_n 21151657_1924676477798320_3165439571474027888_n 21151402_1924676501131651_5951072638526144738_n