เก็บอากร

21077569_1922273608038607_1977855506913526619_n

ขี่ม้า บักมืด(สีน้ำตาลหม่น)มาตามทางลัดเลาะมาแต่ บังมุก มาจาก นาแก อุ่มแก พุ่มแก ด้วยไป ชำระความและ เก็บอากร ค่าหัว ค่าป้านไต้กระบองมา วาบๆ….
แวะพักที่ คุ้มเรือน ขุนอัญญาแสน เสียงล้ำ พบคล่ำแล้ว เห็นที ย้านเสือมาขบม้า จึงขอ ขี้เกีย(ดินปืนถ้า)………..

การ คมนคม สมัยก่อน ต้องอาศัยม้า และ วัวต่างเกวียน เพื่อการเดินทาง ไป ทำราชการ ลางที เข้าตาดแคนไป เยี่ยมยาม บุตรชาย ท่านเกศดำ และ แวะคุยกรมการเมืองมุกดาหาร ตอนนั้น เมืองมุกกำลังสร้างที่ว่าการอำเภอ และ โรงเรียนขึ้น

ทางเมืองหนองสูงก็เอากำลังช่วยเต็มที่ ดังจะเห็นได้ จาก ขุนหนองสูงสวัสดิ์ (มหาธิราช โกฏิแสนโคตร ) ดำรงค์ศักดิ์นา ๔๐๐ ไร่ ได้ บริจาคทุน สร้างที่ว่าการอำเภอมุกดาหาร อำแดงอำเหมือนเจ้านายฝ่ายมุกดาหารทางชื่นชมหลวงหลาย ส่วน ขุนอมรศักดิ์ดาเดช (เขียวพรหม กลางประพันธ์)ผู้ดำรงค์ศักดิ์ อุปฮาต รักษาการณ์เมืองหนองสูง ศักดิ์นา๘๐๐ ไร่ นั้น ก็ กำชับกำชา สร้างสา ถนนหนทางดี พร้อมแล สร้างสนามบิน และ ท่านได้ เดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาท พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ เป็นผู้ ขอพระทานอนุญาติ นามสกุล #กลางประพันธ์ #อาจวิชัย จาก รัชกาลที่ ๖ ของสยาม.แล

ທ້າວໂຈມເຍີງ ວິເສດແສນວງສາ
เรียบเรียง

 

21077360_1922273568038611_221559884270227786_n 21077569_1922273608038607_1977855506913526619_n 21192138_1922273631371938_4382826931167327537_n