มาเรียนรู้ เรียกขาน ชื่อ ต่างๆของขันหมากเบ็งจ์ กัน

4-พรรณ์มหา-สตูดิโอ-ขอนแก่น

 

12196210_1285990948093938_8889222254431302640_n

 

 

มาเรียนรู้ เรียกขาน ชื่อ ต่างๆของขันหมากเบ็งจ์ กัน นอกจากจะเรียก ขันหมากเบ็งจ์เป็นตามลักษณะสายตระกูลแล้ว เรา มีชื่อเฉพาะเจาะจงให้ ด้วย ตาม บุราณกาลดังนี้ หมากเบ็งจ์หมื่น – หมากเบ็งจ์แสนใช้ ในงานรัฐพิธี ราชพิธี เช่น ถือน้ำ อ่านโองการ บรวงสรวง งานบุญมหาชาติ (มาลัยหมื่น มาลัยแสน) และ สักการะสูงสุด ของ เจดีย์ธาตุต่างๆใน ราชอาณาจักร มี ธาตุภูสี ธาตุหลวงพระบาง ธาตุหมากโม ธาตุหลวงเวียงจันทน์ ธาตุอิงฮัง ธาตุศรีโคตรบูรณ์ ธาตุพนม ……หมากเบ็งพุ่ม หรือ ขันหมากเบ็งจ์ มี 32 กาบ 16 กาบ 15 กาบ 9 กาบ 8 กาบ 5 กาบ 3 กาบ ใช้ไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลาย ขันหมากเบ็งจ์บายศรี (พาขวัญ) ใช้ บายศรีสู่ขวัญ ต่างๆ แล้วแต่จะใช้ ใน งานพิธี ขันหมากเบ็งจ์ค่าหัวปี (ขันขวบปี) เป็นขันหมากเบ็งจ์ที่ ใช้แทน เป็นตัวแทน ของบ้าน ของคุ้ม ของหอ ของโฮง หรือของตระกูล มักทำไป ไหว้สักการะ ต่อ พระพุทธรูป ประจำราชวงค์ ประจำตระกูล วัดประจำตระกูล ธาตุประจำตระกูล ผีประจำตระกูล ศาล หลักเมือง ปู่ตา หอถลา หอปู่ตา เพื่อบอกกล่าว เล่าเรื่อง บนบน ขอบคุณ ในปีๆ นั้นๆ……ขันหมากเบ็งจ์ค่าพืชภาค คือ เป็นขันหมากเบ็งจ์ที่ ใช้แทน เป็นตัวแทน ของบ้าน ของคุ้ม ของหอ ของโฮง หรือของตระกูล มักทำไป ไหว้สักการะ ต่อ พระพุทธรูป ประจำราชวงค์ ประจำตระกูล วัดประจำตระกูล ธาตุประจำตระกูล ผีประจำตระกูล ศาล หลักเมือง ปู่ตา หอถลา หอปู่ตา เพื่อบอกกล่าว เล่าเรื่อง บนบน ขอบคุณ เจ้ามหาชีวิต เจ้าเมือง เจ้าแขวง ที่ ได้ ทานคน(ข้าโอกาส หยาดทานคน ไว้ ดูแล บริเวณพื้นที่ นั้นๆ เช่น หลักเมือง พระธาตุต่างๆ โดยให้ สิทธิ พิเศษ ไม่ต้องเสียภาษี หรือ ส่งส่วยให้ภาครัฐ แต่ ต้องทำขันหมากเบ็งจ์ มาแทน ภาษี หรือ ส่วย ในปีๆ นั้นๆ……

 

บทความดีๆจาก #โฮงอัญญาโหลงเมืองหนองสูง ທ້າວໂຈມເຍິງ ໂຈມແຍງ รจนาไว้ ร่วมให้กำลังใจ ผู้ไทเซโปน ด้วยกัน นะครับ